Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informujemy, że:  
 1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Contes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Szkolna 44, 83-207 Kokoszkowy.
 1. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, art 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w związku z przesłaną wiadomością za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej.
 • Odbiorcy danych
Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy informatyczne, kancelarie prawne.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu w którym dane są przetwarzane, w przypadku umowy sprzedaży, przez okres jej realizacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń/obrony uprawnień. Po upływie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa sprzedaży została zawarta, dane zostaną usunięte.
 1. Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży lub przetworzenia i odpowiedzi na zapytanie.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Contes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Szkolna 44, 83-207 Kokoszkowy, ani profilowaniu.